1979

Třetí generace

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, v polovině sedmdesátých let se ve společnosti začíná více projevovat práce příslušníka třetí generace rodiny Kristiansenů – Kjelda Kirka Kristiansena. Kjeld je zároveň příslušníkem první generace dětí, která již od svého dětství vyrůstala s LEGO kostkami, o čemž svědčí jeho vyobrazení na několika krabicích s kostkami LEGO v padesátých letech. Kjeld získal první prodejní zkušenosti jako člen týmu německé pobočky společnosti. V roce 1972 získal titul MBA na švýcarském institutu IMEDE, který zde k vzdělávání vrcholných manažerů založila v roce 1957 společnost Nestlé. Získal tak narozdíl od svého otce i děda samouků jako první Kristiansen kvalitní manažerské vzdělání.

Kostky LEGO doprovázejí Kjelda po celý jeho život (zdroj: LEGO Group).

V roce 1973 Kjeld nastoupil do švýcarské pobočky LEGO, aby získal praxi v administrativním řízení. Strávil zde pět a půl roku, během kterých mimo jiné také pomáhal se založením americké pobočky společnosti. Na Billund však nezanevřel, každý měsíc se sem vracel, aby si neustále udržoval přehled o plánech a vývoji prováděnými v hlavním sídle společnosti. V roce 1977 se stal členem představenstva mateřské společnosti INTERLEGO A/S, kde měl na starosti především vývoj nových produktů a plánování mezinárodního marketingu. Poté, co se mu podařilo úspěšně uvést “Systém uvnitř systému”, nahradil v roce 1979 Vagna Holcka Andersena v pozici výkonného ředitele LEGO Group, čímž byla nyní tato společnost oficiálně v rukou třetí generace rodu Kristiansenů.

Kjeld Kirk Kristiansen ve švýcarské továrně (zdroj: The LEGO Group).

„Musíme i nadále prodávat lepší nápady než konkurence a díky tomu zůstat napřed. Zároveň ale také musíme zvýšit konkurenceschopnost našeho produktu bez ztráty jeho kvality. Jen to nejlepší je dost dobré.“

Populární reklama na kostky LEGO z přelomu 70. a 80. let.