1959

British Lego Ltd.

V druhé polovině padesátých let zažily LEGO kostičky raketovou expanzi a nyní se prodávaly téměř v celé západní Evropě. Na mapě tak zbývala už takřka pouze dvě významná bílá místa – Velká Británie a Irsko. Britský hračkářský trh byl v té době druhým největším v Evropě. Expanze sem by tak byla nad kapacitní možnosti společnosti, vždyť již nyní prodávalo LEGO kostky více než 11 000 hračkářství po celé Evropě. Naštěstí však koncem padesátých let Godtfred opět cestuje trajektem přes Severní moře, kde se setkává se zástupcem britské textilní společnosti Cortaulds Co. Toto setkání vyústilo v roce 1959 v podpis licenční smlouvy, díky které se LEGO kostky dostaly na tyto nové trhy bez nutnosti investic do vyšších výrobních kapacit.

Společnost Cortaulds patřila k největším výrobcům umělých vláken na světě.

Nesmíme ale zapomínat na patent společnosti Kiddicraft, který byl na britském trhu pro kostky Self-Locking Building Bricks stále platný. Jejich vynálezce Hilary Fisher Page bohužel tři roky před vstupem kostek LEGO na britský trh spáchal sebevraždu, společnost Kiddicraft ale existovala i nadále. I přesto, že LEGO Group již kostky Automatic Binding Bricks, které byly kopií Pageových kostek, nevyráběla, obrátili se její zástupci na společnost Kiddicraft s dotazem, zda má nějaké námitky proti prodeji LEGO Systému ve Velké Británii. Ukázalo se, že nikoliv, výroba kostek Self-Locking Building Bricks byla ukončena již v roce 1955 a tak zástupci společnosti Kiddicraft pouze popřáli kostkám LEGO úspěch na britském trhu. Patentová práva ke kostce Hilaryho Page pak LEGO Group pro jistotu odkoupila od jeho potomků v roce 1981.

Po zisku licence a souhlasu ze strany Kiddicraftu tak už firmě Courtaulds nic nebránilo v založení nové společnosti British Lego Ltd. se sídlem v Londýně a oficiálně se LEGO kostky začaly prodávat na britském trhu 25. ledna 1960. V té době se však ještě LEGO kostky na britské ostrovy dovážely z Dánska. Teprve v roce 1963 bylo dostavěno nové sídlo a továrna ve Wrexhamu ve Walesu, kde se začaly stavebnice LEGO také vyrábět. I přesto se ale některé speciální díly (například stromy a keře nebo autíčka) dovážely z Dánska i nadále.

Tato licenční smlouva trvala až do roku 1993, kdy LEGO ve Velké Británii založilo svou vlastní pobočku LEGO UK Ltd.

Jedna z prvních tištěných reklam na LEGO kostky v angličtině (zdroj: LEGO Group).

LEGO Futura

Vývoj nových produktů byl ještě v 50. letech v LEGO Group spíše neformální a na spoustě návrhů se v té době stále podílel syn zakladatele Godtfred. Koncem padesátých let však společnost začala růst takovou mírou, že potřebovala tradičnější a organizovanější přístup k vývoji – pro tyto účely bylo proto založeno nové vývojové oddělení, od roku 1965 nazývané LEGO Futura. Ve struktuře společnosti byla Futura samostatnou jednotkou, která byla podřízena a odpovědna přímo Godtfredovi. Jejím řízením byl pověřen Godtfredův asistent Erik Tapdrup, který se později stal ředitelem vývoje. I nadále však musel být každý nově vyvinutý díl osobně schválen Godtfredem.

V průběhu následujících deseti let tak byl díky oddělení Futura LEGO System obohacen například o kolo (1962), první modely s instrukcemi ke stavění (1964), vlakové sety poháněné 4,5 voltovými motory (1966) nebo velké kostky pro nejmenší, později nazvané DUPLO.

Godtfred Kirk Christiansen při hře s novým LEGO vláčkem (zdroj: LEGO Group).

Toto oddělení mělo zpočátku pět zaměstnanců, postupem času se však s růstem společnosti rozšiřovalo. V roce 1974 byla otevřena druhá vývojová kancelář v Kodani, v roce 1991 již existovaly kanceláře také v Bostonu a Tokyu a v roce 1995 se vývojem nových produktů zabývalo již více než 240 zaměstnanců.

Reklama na LEGO Systém z konce 50. let (bez zvuku).