1976

Rok nula

Pro vznik a expanzi nového LEGO Systému si Ole s Godtfredem nemohli vybrat lepší dobu než 50. a 60. léta 20. století. Poválečný růst posilněný Marshallovým plánem vyústil v dramaticky se zvyšující životní úroveň obyvatel a především také růst porodnosti, ne nadarmo je poválečná generace dětí nazývána „Baby Boomers“. Šedesátá léta tedy znamenala pro LEGO Group a její LEGO System fenomenální úspěch. Během této dekády se vypracovala z lokálního výrobce hraček na globálního hráče, jehož výrobky se prodávaly ve většině vyspělého světa. Žádný růst však netrvá věčně, v první polovině 70. let dochází k ropné a posléze také ekonomické krizi, kupní síla obyvatelstva klesá a s ní také porodnost.

Pokles prodejů byl neznatelnější ve Spojených státech, kde LEGO kostky prodávala pod licencí společnost Samsonite. Jak již bylo řečeno v kapitole věnující se roku 1961, dlouhodobá nespokojenost s prodejními výsledky tohoto partnera vyústila ve zrušení 99leté licence a založení vlastní pobočky LEGO Systems Inc.

Britská reklama na kostky LEGO cca z roku 1975.

Dalším krokem k posílení ekonomické situace společnosti byla její reorganizace. Důraz byl kladen na více strukturovanou organizaci a vytvoření střední úrovně managementu, který by usnadnil práci vyššímu managementu a umožnil mu se plně soustředit na dlouhodobé cíle a strategie. LEGO Group se tak v průběhu 70. let postupně měnila v nadnárodní společnost s klasickou korporátní strukturou. 

V roce 1973 se navíc Godtfred rozhodl pro odchod do důchodu (nadále již vykonával pouze funkci předsedy představenstva společnosti) a jelikož Kjeld ještě nebyl připraven firmu vést, stal se výkonným ředitelem společnosti LEGO System A/S (tehdy mateřská společnost zastřešující všechny aktivity LEGO Group) Vagn Holck Andersen. Tento muž se stal prvním ředitelem společnosti mimo rodinu Christiansenů a zároveň také prvním profesionálním manažerem na vedoucí pozici LEGO Group. Vagn nejprve sloužil Godtfredovi jako poradce (díky němu například nedošlo k prodeji společnosti v težkých chvilích po tragické smrti Godfredovy dcery Hanne při autonehodě v říjnu 1969) a postupně ve společnosti vystřídal několik pozic, kromě již zmíněného CEO později vedl americké aktivity společnosti a svou kariéru zakončil v křesle předsedy představenstva společnosti, ve kterém v roce 1993 vystřídal Godtfreda. Přestože tato změna znamenala, že se již Godtfred na vedení LEGO Group přímo nepodílel, tehdejší zaměstnanci byli často svědky toho, jak do pozdního večera obchází kanceláře, aby se seznámil s aktuálním stavem společnosti.

Vagn Holck Andersen a Kjeld Kirk Kristiansen (zdroj: The LEGO Group).

Klíčovou se ale stala až reorganizace v roce 1976. Tento rok bývá v LEGO Group interně nazýván jako „rok nula“, jelikož v něm nebyla představena žádná zásadní novinka ani žádný nový díl. Vše začalo založením společnosti INTERLEGO A/S, jejímž výkonným ředitelem byl opět zvolen Vagn Holck Andersen. Tato společnost měla na starosti management, koordinaci a plánování na nejvyšší, dlouhodobé úrovni a v mezinárodním měřítku, zatímco řešení každodenních a krátkodobých problémů bylo svěřeno více než třicítce podřízených společností. Mezi těmito společnostmi zaujímala dominatní pozici dosavadní mateřská společnost LEGO System A/S, vzniklo však také několik nových dceřinných společností, jako například již zmíněná nová provozní pobočka v USA nebo také LEGO Overseas A/S. Do samostatné společnosti bylo vyčleněno také vývojové oddělení Futura, nyní s názvem LEGO Futura ApS.

Nová struktura LEGO Group.

Reorganizace společnosti byla náročná, zdlouhavá a drahá, během následujících let se však ukázalo, že také správná. Společnost byla nyní postavena na zdravé korporátní ekonomice a vyvážené finanční politice.

Toho, že krize LEGO Group nepostihla tak výrazně jako jiné výrobce hraček si u příležitosti Mezinárodního veletrhu hraček v Norimberku v roce 1975 všimli i redaktoři československého časopisu Propagace (zdroj: Propagace, červen 1975),