1978

Systém uvnitř systému

LEGO Systém oslavil v roce 1975 dvacet let své existence a za tu dobu se rozrostl v široké spektrum různých druhů stavebnic, které umožňovaly nejrůznější možnosti hry. Existovaly tak stavebnice pro nejmenší děti obsahující velké kostky DUPLO, sety určené pro stavbu měst, divokého západu nebo vesmírných stanic či sety realistických modelů známých vozidel, nechyběly samozřejmě také vlaky a první stavebnice technického zaměření.

V době stagnace bylo zjištěno, že takováto široká a nesourodá nabídka se stala jak pro zákazníka, tak pro maloobchodníky matoucí. Všechny sety nesly jednotné označení LEGO, jednotné však nebyly. Lišily se často například v měřítku nebo druhu použitých kostek i figurek. Do této zmatečné řady produktů bylo třeba vnést nový řád a systém.

"Nesystémová" nabídka hraček LEGO v druhé polovině sedmdesátých let (zdroj: The LEGO Group).

Tohoto úkolu se zhostil Kjeld Kirk Kristiansen, syn Godtfreda a představitel třetí generace rodiny Kristiansenů ve společnosti LEGO. V polovině sedmdesátých let, dvacet let od uvedení LEGO Systému, se tedy Kjeld rozhodl rozdělit produkty společnosti do jednotlivých produktových programů a sérií, které měly za cíl celou nabídku zjednodušit a zpřehlednit, zkrátka vnést systém do systému. Jak se později ukázalo, tento „úklid“ v produktovém portfoliu společnosti se stal klíčovým pro její pozdější rozvoj (zejména díky tomu, že usnadnil zákazníkům volbu ideální hračky pro daný věk a účel) a na jeho základě stojí produkce LEGO Group dodnes.

Kjeld Kirk Kristiansen (zdroj: The LEGO Group).

Nový systém sestával ze tří komponent. První částí bylo DUPLO – stavebnice pro nejmenší děti obsahující kostky dvakrát větší než LEGO System a zároveň s nimi kompatibilní. Druhou součástí systému byl dosavadní stavebnicový LEGO System, avšak rozdělený do několika sérií: Basic (jádro LEGO Systému, které tvořily stavebnice obsahující pouze základní díly, které umožnily dětem volnou a kreativní hru založenou pouze na dětské představivosti), FABULAND (příběhová řada navržená pro fantaskní hru na nejrůznější role a povolání se zvířecími hrdiny za použití velkých a jednoduchých dílů), LEGOLAND (řada umožňující stavbu scén a situací, které byly založeny na reálném životě (LEGOLAND Town) i dětské fantasii a představivosti (LEGOLAND Space a Castle), vlaky, domečky pro panenky a technicky zaměřené sety (Technic). Poslední, třetí součástí nového systému, se stala oblast pracovně pojmenovaná jako „XYZ“. Pod tuto část měly spadat ostatní výrobky LEGO, které nespadaly do prvních dvou kategorií. První takovouto sérií výrobků se stala na konci sedmdesátých let Scala – řada šperků pro dívky.

Kjeldův „systém uvnitř systému“.

LEGOLAND Town v roce 1978.

Minifigurka

Kromě zmatečné produktové nabídky řešila společnost LEGO v 70. letech ještě jeden problém. LEGO Systém umožňoval dětem postavit téměř cokoliv dle jejich fantazie. Mezi nejčastější stavby patřily domy, vozidla nebo například vesmírné lodě. Dokonalé hře však bránil fakt, že tyto domy neměl kdo obývat, vozidla kdo řídit a lodě neměly svého velitele. Figurky bylo samozřejmě možné sestavit z kostek, ale tyto, jestliže měly mít alespoň základní detaily, byly nepřiměřeně velké tehdejšímu měřítku většiny prodávaných setů, vždyť z kostek postavené figurky užívané v Minilandech LEGOLANDů jsou vysoké více než 10 cm!

Před rokem 1974 bylo možné figurky sestavit pouze z klasických kostek. Všimněte si nepoměru velikosti domu v pozadí k figurce dívky sestavené z kostek (zdroj: The LEGO Group).

Vůbec první figurky ve světě LEGO dostaly název LEGO Building Figures a byly představeny v roce 1974, mimo jiné také v setu č. 200 LEGO Family. Tyto figurky nebyly o moc menší než ty běžně se vyskytující v Minilandech LEGOLANDů, avšak měly hlavy ze speciálních dílů stejně jako paže a ruce, které se díky kloubům mohly ohýbat. Zbytek těla byl sestaven z tradičních kostek LEGO. Již tyto figurky měly žlutou barvu pleti, a to jednoduše z toho důvodu, že tehdejší paleta barev byla oproti dnešní době mnohem omezenější – návrháři měli na výběr pouze z černé, bílé, žluté, modré a červené. LEGO Building Figures potvrdily, že jakékoliv charaktery LEGO stavbám opravdu chyběly, především již zmíněný set č. 200, obsahující pětičlennou rodinu, se stal prodejním hitem a například ve Velké Británii byl vyhlášen hračkou roku. Poptávka po figurkách byla dokonce tak velká, že kvůli nim byly v billundských továrnách vůbec poprvé v historii LEGO Group zavedeny víkendové směny!

Set č. 200 LEGO Family (zdroj: The LEGO Group).

Reklama

Přestože byly nové figurky úspěšné, byly stále příliš velké a nehodily se k užití s například městkými sety, které měly mnohem menší měřítko. Společnost LEGO si toho byla vědoma a byl tak proto zadán vývoj nové figurky, která by již byla měřítkově shodná se sety řady LEGOLAND. Jejím návrhem byl pověřen Jens Nygård Knudsen, který v roce 1975 přišel s měřítkově odpovídající figurkou se žlutou hlavou bez tváře a tělem, ze kterého byly jen naznačeny nepohyblivé paže a nohy. Této verzi figurky se interně říkalo “Extra” nebo “Solný sloup”.

Jens Nygård Knudsen (zdroj: The LEGO Group).
Prototypy figurky “Solný sloup” (zdroj: The LEGO Group).
Finalní vzhled figurky v setu 659 Police Patrol (zdroj: The LEGO Group).

Tímto však práce Jense Nygaarda neskončila. I po uvedení Solného sloupu nadále pracoval na dokonalejší figurce, která by byla živější a hratelnější, tedy především s pohyblivými pažemi a nohama. Jakmile se management společnosti o této nové figurce dozvěděl, okamžitě zadal její výrobu. Nová figurka dostala jméno LEGO Minifigurka a celá její konstrukce se nese v duchu hodnot LEGO Systému – všechny její hlavní části jsou vyměnitelné a děti si tak mohou pro svou hru sestavit postavy přesně podle své fantazie.

Při vývoji minifigurky vzniklo více než 50 prototypů (zdroj: The LEGO Group).

Nové minifigurky byly uvedeny na trh v roce 1978 společně s novými sériemi LEGOLAND (Town, Castle a Space) a staly se obrovským hitem. Dnes jich na světě “žije” více než 8 miliard a společně uvádějí v život stovky setů těch nejrůznějších témat.

Podoba vůbec prvních LEGO minifigurek z roku 1978 (zdroj: The LEGO Group).

Nová řada LEGOLAND Space.