1981

Výrobní expanze

Změny provedené Kjeldem, Vagnem a Godtfredem během celé předchozí dekády přinesly už na počátku osmdesátých let své ovoce. Prakticky na všech evropských trzích zvýšila LEGO Group své tržby i přesto, že jednotlivé národní ekonomiky spíše zpomalovaly. Prodeje rostly i v zámoří (například v Japonsku) a po ukončení licenční smlouvy se společností Samsonite a založení vlastní pobočky také ve Spojených státech.

Skvělé výsledky umožnily společnosti realizaci velkých investic, díky kterým měla být v budoucnu schopna uspokojit stále rostoucí poptávku po svých stavebnicích. Nejprve došlo v roce 1980 stavbě nové výrobní haly poblíž švýcarského města Baar. Tato lokace nebyla pro LEGO Group nová, první továrna na klasické systemové díly zde byla otevřena již v roce 1974 a stala se tak první LEGO továrnou mimo Dánské království. V této továrně zároveň sídlilo Oddělení technického výzkumu a vývoje, které vedl švýcarský expert na plasty a jejich lisování Hans Scheiss, který se po letech strávených v Billundu chtěl vrátit domů, Godfred Kirk Christiansen o něj však nechtěl přijít a tak spolu s ním přestěhoval celé oddělení. Továrna v Baaru byla uzavřena v roce 2004.

Bývalá továrna LEGO ve městě Baar (zdroj: Wikipedia).

Podobný osud měla také nedaleká továrna na kostky DUPLO poblíž města Neuhof, s jejíž stavbou bylo započato v roce 1981. K jejímu uzavření došlo v červnu 2001.

Vstup do továrny v Neuhofu zdobila velká betonová DUPLO kostka (zdroj: The LEGO Group).

První továrnou společnosti mimo Evropský kontinent se v roce 1975 stala továrna na krabice pro stavebnice LEGO DUPLO v Enfieldu v americkém státě Connecticut. LEGO kostky se v té době do Spojených států dovážely z továren v Dánsku a ve Švýcarsku v lodních kontejnerech. Teprve v roce 1980 je započato se stavbou nové továrny na zpracování plastů. Výroba v Enfieldu byla ukončena v důsledku finanční krize společnosti v roce 2000 a prostory nadále sloužily pouze jako balící a distribuční centrum. I tyto aktivity byly v Enfieldu ukončeny v roce 2007. Výrobu pro americký kontinent má nyní na starosti továrna v Mexiku, distribuci pak zajišťují dvě centra v Tennessee a v Texasu. V Enfieldu tak nadále zůstává pouze administrativní sídlo americké pobočky a modelářská dílna, ve které vznikají modely pro značkové obchody LEGO a parky LEGOLAND.

Ačkoliv se zde LEGO již nevyrábí, sídlí americká pobočka LEGO Group v Enfieldu dodnes (zdroj: Winent.com).

V roce 1985 byla také otevřena první továrna v Asii, konkrétně v Jižní Koreji. Přestože většina západních hračkářských společností přesouvala svou výrobu do továren v jihovýchodní Asii z důvodu nižších nákladů, motivace LEGO Group byla úplně jiná.

„Touto otázkou jsme se zabývali, avšak došli jsme k závěru, že výrobou v těchto zemích bychom žádné peníze neušetřili. Naše výrobky vyžadují vysoký stupeň automatizace a kontroly kvality.“

Společnost se pro stavbu továrny v Jižní Koreji rozhodla hned z několika důvodů.  Jedním z nich byla již známá popularita malé kostky, která se v 80. letech úspěšně prodávala už téměř po celém světě. Tento úspěch pochopitelně neunikl místním podnikatelům, kteří vyráběli vlastní verze LEGO kostky. Rozsáhlejší přítomnost LEGO Group na jihokorejském trhu tak měla za cíl zvýšit tržní podíl LEGO kostek na úkor místních kopií. To se však zpočátku příliš nedařilo, stavebnice LEGO byly dokonce považovány za kopie místního výrobce COKO!

COKO Bricks – korejská kopie kostek LEGO.

Hlavním důvodem výstavby továrny však byla tehdejší protekcionalistická politika korejského hospodářství, díky které mohla zahraniční společnost vstoupit na místní trh pouze s výrobky vyrobenými v Koreji. Z tohoto důvodu byla zdejší továrna stavěna pouze pro potřeby místního trhu, ostatní asijské země byly i nadále zásobovány z továren v Evropě. Výroba LEGO kostek v Jižní Koreji byla ukončena v červnu 2005 z podobných důvodů jako v případě továren v USA a Evropě – i přes Kjeldovo tvrzení výše byla přesunuta do zemí s levnější cenou práce.

Továrna v jihokorejském Kunpu se nacházela zhruba 25 km jižně od Soulu (zdroj: The LEGO Group).

Reklama

Poslední zemí, kde se v průběhu osmdesátých let začaly kostky LEGO nově vyrábět, byla Brazílie. Továrna v Manausu, která se měla stát branou do celé Jižní Ameriky, byla otevřena v roce 1986. Tato továrna však neměla příliš dlouhého trvání, uzavřena byla již v roce 1998 a to z důvodu zpomalující se brazilské ekonomiky a také zhoršujících se politické situace. Výrobu pro celou Severní, střední a Jižní Ameriku tak nadále zajišťovala továrna v USA a od roku 2007 v Mexiku.

Továrna v Manausu (zdroj: The LEGO Group).

Během osmdesátých let investovala LEGO Group do této rozsáhlé expanze více než 1,5 miliardy dolarů a byla tak skvěle připravena na jedno ze svých nejúspěšnějších období v dosavadní historii.

V roce 1982 také přinesl časopis 100+1 zahraniční zájímavost československým čtenářům zajímavou a obsáhlou reportáž z billundského LEGOLANDu.