1891

Dětství

Společnost LEGO založil dánský tesař Ole Kirk Kristiansen, který se narodil 7. dubna 1891 v osadě Omvrå nedaleko vesnice Filskov v centrální části Jutského poloostrova. Ole pocházel z velké (měl 12 sourozenců) ale také chudé rodiny, již v šesti letech proto začal pomáhat s dobytkem a v sedmi dokonce pracoval u místního rolníka. Do školy chodil pouze dva dny v týdnu, aby se naučil číst a psát.

V roce 1903, ve svých 12 letech, pak nastoupil k staršímu bratrovi Kristianovi, aby se vyučil tesařem. Učení dokončil v roce 1911, krátce poté byl povolán do vojenské služby a po svém návratu vykonával různé činnosti – pracoval jako truhlář u mistra v jižním Jutsku, navštěvoval Technickou školu v Haslevu a v roce 1915 odjel na pár měsíců do Norska, kde pracoval v továrně na zpracování dřeva.

Ole Kirk ve 20 letech (zdroj: LEGO Group)

„Vyrůstali jsme ve skromném, ale dobrém domě, věříce v milosrdnost Boha.“

Ole Kirk Kristiansen
Ole Kirkův výuční list (zdroj: LEGO Group)

Osada Omvrå leží od Billundu, dnešního sídla společnosti LEGO, pouze 20 km severně.