1953

Úspěch plastových hraček

Automatic Binding Bricks byly po svém uvedení dostupné pouze v Dánsku (s výjimkou krátkého prodeje v jižním Švédsku během let 1950 a 1951) a ani zde nebyly příliš rozšířené (za období 1949 – 1953 tvořily maximálně 5 – 7 % tržeb firmy). Obchodníci o kostky nejevili zájem a přijímali je pouze pokud je budou moci v případě, že je neprodají, vrátit, což se také často dělo. LEGO Group ale z plastu samozřejmě nevyráběla pouze kostky. V katalogu společnosti se od roku 1947 objevila spousta dalších plastových hraček, které si dánské děti velmi rychle získaly – již v roce 1951 činí plastové hračky polovinu všech příjmů společnosti a jejich prodeje i nadále rostou na úkor hraček dřevěných. Na podzim téhož roku je totiž na pulty hračkářství uveden jeden z největších dosavadních bestsellerů značky – model traktoru Ferguson. Popularita této hračky šla ruku v ruce s popularitou její reálné předlohy. Traktor Ferguson TE20 mezi zemědělskými traktory platí za podobnou legendu jako Ford T nebo VW Brouk mezi osobními automobily. Jednalo se o malý, spolehlivý a především cenově dostupný britský traktor, kterých bylo mezi lety 1946–1956 vyrobeno více než půl milionu. Díky Marshallovu plánu si jej mohli dovolit i chudší dánští farmáři, kteří doposud používali pouze zvířata a tyto traktory proto v poválečném období doslova zaplavily dánská pole. A jelikož děti si často hrají na to, co vidí kolem sebe, byla výroba zmenšené verze tohoto traktoru logickým a velmi chytrým krokem – jen mezi lety 1951 až 1954 jich společnost LEGO prodala více než 100 tisíc. 

Díky úspěchům na poli plastových hraček LEGO Group přikupovala další a další vstřikovací lisy, na které ale postupně začalo docházet v továrně z roku 1942 místo. V roce 1953 proto Ole rozhoduje o stavbě nové budovy, která bude sloužit pouze pro výrobu plastových hraček. V té době již měl ale každodenní provoz LEGO Group na starosti Godtfred a opět se snažil otcovo velké plánování s ohledem na finanční situaci firmy přibrzdit. Namísto stavby zcela nové haly mu doporučil zhruba jen třetinové rozšíření stávající továrny. To však podle Oleho nepřipadalo v úvahu: “Rozhodování o tom, co postavíme, nech na mně, tvým úkolem je pouze vydělat dostatek peněz.” Otcova reakce Godtfreda naštvala natolik, že mu druhý den předal svou rezignaci, naštěstí ji ale po nějaké době zase stáhl a továrna byla skutečně rozšířena podle Oleho původního plánu.

Továrna LEGO v roce 1953 (zdroj: LEGO Group).

LEGO Kostky

Přestože obliba Automatic Binding Bricks rostla v porovnání s jinými plastovými hračkami LEGO výrazně pomaleji, Ole s Godtfredem to s nimi nevzdávali. Díky vysokým tržbám z hraček, jako byl například traktor Ferguson, mohli s kostkami neustále experimentovat – vyvíjet nové díly (nové byly např. kostky 2×3, 1×3 nebo podložky) a zkvalitňovat jejich výrobu. V roce 1953 byly kostky Automatic Binding Bricks navíc přejmenovány na jednodušší název LEGO Mursten (LEGO Kostky) a přibývaly také nové stavebnice. Společnosti však stále chyběl jednotný koncept či plán jejich výroby. V prodeji byly různé druhy stavebnic, které se obsahem příliš nelišily a přesto, že všechny měly na krabici nápis LEGO, téměř každá měla unikátní, nejednotný design, což bylo pro zákazníka matoucí a LEGO kostky si tak i přes mírný růst prodejů na své úspěšné období musely ještě několik let počkat.

Různá vizuální komunikace kostek LEGO v první polovině padesátých let (zdroj: LEGO Group).

První zahraniční expanze

V roce 1953 také Godtfred pro LEGO nachází prvního partnera pro expanzi v zahraničí – je jím společnost Svein Strømberg & Co. A/S z Norska. Kvůli norským dovozním restrikcím nemohly být výrobky LEGO do Norska přímo dováženy a tak Svein Strømberg založil společnost Norske Lego A/S, kde se hračky licenčně vyráběly a poté byly distribuovány po Norsku. Zajímavostí je, že název “Norske Lego A/S” musel být zanedlouho změněn na “Norske Legio A/S”, a to z důvodu shody názvu s hračkami norského výrobce Lea Goldmana, který je takto pojmenoval podle prvních písmen svého jména a příjmení. Takto se LEGO pro norský trh vyrábělo až do roku 1963, kdy byly zrušeny dovozní restrikce a LEGO bylo dováženo přímo z Billundu.

Nyní také na norském trhu: LEGO Kostky (zdroj: LEGO Group).