1958

Stříbrné jubileum

V roce 1957 společnost LEGO vyráběla hračky již 25 let. K této příležitosti rodina Kristiansenů uspořádala v Billundu velkou oslavu tohoto stříbrného jubilea, která se zároveň stala poctou Olemu za jeho trvájící píli při budování společnosti. Ole v tomto roce oslavil své 66. narozeniny a jelikož již nebylo v jeho silách se LEGO A/S věnovat naplno, rozhodl se ji reorganizovat. Celou firmu rozdělil mezi své tři syny – provozním ředitelem se stal Godtfred, Karl Georg dostal na starosti oddělení plastových výrobků a Gerhardt oddělení dřevěné produkce.

Ole Kirk se svými syny při oslavých stříbrného jubilea (zleva Godtfred, Johannes, Ole, Karl Georg a Gerhardt) (zdroj: LEGO Group).

Nová LEGO kostka

Mezitím se LEGO kostky prodávaly poměrně dobře po celé Evropě, nicméně do Billundu přicházely také stížnosti, a to převážně od německých prodejců. Společnosti byl vytýkán design i kvalita kostek, zejména fakt, že zkrátka nedrží v sobě. Byly to právě výše zmíněné problémy, kvůli kterým se 23. ledna 1958 v Billundu sešel Godtfred se svým bratrem Karlem Georgem a ředitelem německé pobočky Axelem Thomsenem. Tito tři muži zde dlouze debatovali nad možným řešením nestability modelů sestavených ze současných kostek, když v jednu chvíli vzal Godtfred kousek papíru, který měl po ruce a rychle na něj načmáral několik návrhů.

Godtfred své návrhy nakreslil na list s předtištěnými study, které běžně ke své práci používali designéři stavebnic. (zdroj: LEGO Group).

Ještě ten samý den pak Godtfred navštívil vedoucího lisovny plastů Oveho Nielsena a požádal jej, aby podle jeho nákresů vyrobil několik vzorků kostky 2 x 4, mimo jiné i tu se dvěma trubičkami uvnitř. Byl si zřejmě vědom malého pokladu, který se právě v Billundu rodil a proto hned 24. ledna odvezl vzorky a dokumentaci do patentové kanceláře Hofman-Bang & Boutard v Kodani, aby kostka mohla být co nejdříve patentována. 

Varianty zvažovaných mechanismů, které měly zajistit, aby se modely postavené z LEGO kostek nerozpadaly (zdroj: LEGO Group).

Jakmile ale přijel zpět do Billundu, běžel opět za Ovem Nielsenem, po cestě jej totiž napadlo ještě lepší řešení – trubičky uvnitř kostky nebudou dvě, ale rovnou tři, čímž bude dle Godtfreda dosaženo ještě většího pnutí a kostky tak budou v sobě držet ještě lépe. Poté, co byl lehce inovovaný návrh expresně zaslán do Kodaně, byla žádost o patent nové kostky LEGO přijata dánským patentovým úřadem 28. ledna 1958 ve 13:58, což je také čas, který společnost LEGO dodnes označuje jako okamžik zrození své legendární kostky. Geniální design, díky kterému se v následujících letech stanou hračky LEGO celosvětovým fenoménem tedy nebyl výsledkem několikaměsíčního vývoje, jak se i historici zaměstnaní v LEGO Group do roku 2020 domnívali, nýbrž se jednalo o spontánní akci, která byla díky Godtfredovi realizována za neuvěřitelných pět dní

Původní dánský patent na LEGO kostku (zdroj: LEGO Group).

Ole Kirk Kristiansen

Nedlouho poté, 11. března 1958, umírá na krvácení do mozku zakladatel společnosti LEGO – Ole Kirk Kristiansen. Přelomové LEGO kostky se tak sice dožil, jejího fenomenálního celosvětového úspěchu už však bohužel ne. Bez jeho nezlomné víry v úspěch hraček LEGO by však nikdy nevznikla a Billund by byl dál tou „bohem zapomenutou železniční zastávkou“, kterou byl v roce 1916. Osud rodinné společnosti tak od tohoto okamžiku leží plně v rukou Oleho synů s Godtfredem v čele.

Ole Kirk Kristiansen (1891 – 1958) (zdroj: LEGO Group).

System Hus

Později v témže roce byla také realizována stavba nové budovy v areálu firmy, která dostala název System Hus. Tato stavba byla postavena pro administrativní a reprezentativní účely firmy – docházelo zde k jednáním s mezinárodními partnery i k prezentaci nových výrobků. Na její střeše byly umístěny stožáry, na kterých vlály vlajky zemí, odkud pocházeli návštěvníci sídla společnosti. Dnes navíc nese ulice, na níž se nachází, název Systemvej.