1974

Rozšíření LEGOLANDu

Narozdíl od svého německého mladšího bratra slaví billundský LEGOLAND úspěch i v průběhu 70. let. Rozkládá se nyní na osminásobné ploše své původní rozlohy a do roku 1974 jej navštívilo již 5 milionů návštěvníků. Objevily se také nové atrakce – safari autíčka projíždějící mezi modely exotických zvířat, kanál s říditelnými lodičkami plujícími okolo světových památek, LEGO helikoptéry, housenková dráha a indiánské tábořiště se rozrostlo v celé westernové městečko LEGOREDO.

Mapa LEGOLANDu v roce 1974 (zdroj: miniland.nl).

Díky těmto úspěchům se tak Godtfred nebál investovat i do větších modelů než byly ty v minilandovém měřítku. Oslovil proto dánského sochaře Bjørna Richtera s nabídkou na tvorbu nových soch pro LEGOLAND. Richterovo první dílo bylo v části LEGOREDO Town instalováno v roce 1974. Byla jím obrovská replika Mt. Rushmore postavená z 1,5 milionů LEGO kostek a 40 tisíc DUPLO kostek. Zajímavostí je, že její originál v Jižní Dakotě byl vytesán Gutzonem Borglumem (1867 – 1941), americkým sochařem dánského původu. Druhou stavbou byla socha náčelníka Sedícího býka, která je sestavena z 1,4 milionu kostek a krom toho, že je největší sochou v LEGOLANDu, je také největší sochou znázorňující Sedícího býka na světě.

LEGOLAND Hotel

Společně s LEGOLANDem byl v jeho sousedství otevřen také Esso Motor Hotel, který byl součástí celoevropské sítě hotelů americké ropné společnosti Esso. Na počátku 70. let však tato společnost potřebovala nahromadit hotovost pro rozvoj průzkumu ropných nalezišť a rozhodla o prodeji všech svých hotelů mimo Švédsko. Hotel byl v roce 1974 odkoupen LEGO Group, přejmenován na Hotel Vis-a-Vis a mostem spojen s areálem LEGOLANDu, který se nacházel přes ulici. Od té doby je tak tento hotel (od r. 1991 pod názvem Hotel LEGOLAND) nedílnou součástí parku.

LEGO Overseas A/S

V průběhu 70. let již měla LEGO Group své zastoupení prakticky na všech významných trzích. Hračky LEGO tedy sice byly dostupné v zemích, které disponovaly tou největší kupní sílou obyvatelstva, z celosvětového hlediska ale mělo možnost hrát si s kostkami LEGO jen velmi malé procento dětí. Z tohoto důvodu byla založena v roce 1974 dceřinná společnost LEGO Overseas A/S. Tato organizační jednotka však neměla na starosti zastoupení LEGO Group pouze na zámořských trzích, jak se může na první pohled zdát. Jejím cílem bylo systematicky a intenzivně rozvíjet všechny trhy, na kterých doposud nepůsobila přímo pobočka společnosti. Jednalo se tedy téměř o všechny trhy mimo Severní Ameriku a západní Evropu,  mezi které mimo jiné patřil i ten československý. Díky tomuto kroku tak byly LEGO kostky postupně dostupné dětem ve více než 90 nových zemích v Africe, Dálném i Blízkém východě, Jižní a Střední Americe, Pacifiku i východní Evropě.

Díky LEGO Overseas A/S se stavebnice LEGO poprvé dostaly také do socialistického Československa. Na obrázku vídíte nejstarší vydání katalogu LEGO v češtině (1976), celý si jej můžete prohlédnout na stránkách Petra Kučery.