1960

BILOfix

Přestože byly kostky LEGO System v druhé polovině padesátých let již dominantním výrobkem společnosti, nesmíme zapomínat, že z továrních linek v Billundu vyjížděly i nadále také dřevěné hračky (jiné plastové hračky než LEGO kostky přestala společnost vyrábět již v roce 1958). Jejich podíl na celkových tržbách LEGO Group byl přibližně 25%, tedy sice minoritní, ale ne zanedbatelný, obzvláště pokud přihlédneme k tomu, že se prodávaly pouze v Dánsku a v menší míře také v Norsku. Do ostatních zemí byl vyvážen pouze LEGO System.

V roce 1959 Godtfred rozhodl, že jméno LEGO je již natolik spjato s LEGO Systémem, že bude pro zákazníka nejlepší, když se obě části firmy, oddělení plastových a dřevěných hraček, od sebe oddělí i marketingově. Společnost tak byla rozdělena na dvě divize – divize plastových hraček si ponechala jméno LEGO a divize dřevěných hraček dostala nové jméno BILOfix, přičemž v jejím čele i nadále stál Godtfredův bratr Gerhardt.

Leták oznamující rozdělení dosavadní značky LEGO na LEGO Systém a BILOfix (zdroj: Brick Fetish).

Nová divize BILOfix však neměla příliš dlouhého trvání, 4. února 1960 již počtvrté osud rodiny Kristiansenů ovlivnil požár, tentokrát shořel kompletně celý sklad dřevěných hraček. Godtfred se rozhodl sklad již neobnovovat, namísto toho ukončil výrobu dřevěných hraček a LEGO System se tak měl stát jediným produktem společnosti.

Vyhořelá továrna (zdroj: LEGO Group).

Pro tento postup se Godtfred rozhodl z důvodu neustále rostoucího konkurenčního boje – dřevěné hračky byly zkrátka příliš náročné na výrobu a tudíž nebyly schopny konkurovat masově vyráběným americkým nebo japonským hračkám.

Sázka na LEGO System byla samozřejmě riskantní a Godtfred s tímto nápadem nenašel pochopení u svých bratrů, zejména Gerhardt, ředitel BILOfixu, nesouhlasil se zrušením jeho divize. Godtfred byl ale pevně přesvědčen o správnosti svého postupu:

„Nesmíme zapomínat, že myšlenku LEGO Systému zatím ocenila pouze malá skupina zákazníků. Poptávka poroste, jakmile více a více lidí pochopí o čem tento systém je, a čím lepší budeme ve své práci, tím rychleji se tak stane.“

Gerhardta však nepřesvědčil a tímto krokem naopak vyeskalovaly všechny neshody, které mezi sebou bratři měli již od reorganizace firmy v roce 1957. Gerhardt a Karl Georg zkrátka s Godtfredem nesdíleli jeho entusiasmus z LEGO Systému, což v dubnu 1961 vyústilo v jejich odchod ze společnosti. Oba bratři se přestěhovali do nedalekého Koldingu, kde založili své vlastní firmy a Godtfred odkoupil jejich podíly, díky čemuž se stal majoritním vlastníkem LEGO Group. Gerhardt i nadále pokračoval ve výrobě dřevěného stavebnicového systému Bilofix a svou společnost prodal až v roce 1980. Karl Georg po odchodu z LEGO Group založil společnost s názvem System Plast A/S na výrobu plastových výrobků. Tuto společnost v roce 1981 odkoupila LEGO Group a přetvořila ji na továrnu na výrobu LEGO pneumatik, kterých za rok vyprodukovala okolo 150 milionů, LEGO Group tak dodnes patří k největším světovým výrobcům pneumatik! Karl Georg zůstal ředitelem továrny až do roku 1988, kdy odešel do důchodu. Malé pneumatiky produkovala jeho továrna až do roku 1993, kdy byla jejich výroba přesunuta do jiných hal v Dánsku.

Karl Georg Kirk Kristiansen (zdroj: LEGO Group).
Tato minifigurka se v roce 2019 stala prvním dřevěným výrobkem LEGO po téměř 60 letech (zdroj: LEGO Group).

Marketing

Na přelomu padesátých a šedesátých let se začala rodit moderní reklama tak, jak ji známe dnes, vznikaly první globální reklamní agentury a reklama se začala stávat součástí každodenního života. Podobně jako vývoj produktů, i reklamu a marketing ve společnosti LEGO doposud vytvářeli zjednodušeně řečeno na koleni. Godtfred si potřebu moderního a profesionálního přístupu v reklamě uvědomoval, a tak již v roce 1958 najal Helge Torpeho jako ředitele marketingu a v roce 1959 společně založili fotografické oddělení společnosti.

Práci nového fotografického a marketingového oddělení je možné v čase 6:20 zahlédnout v této videoprezentaci společnosti cca z roku 1960.

Helge Torpe společnosti velmi pomohl, krabice se stavebnicemi nyní dostaly nový, moderní a sjednocený design. Helge však nezůstal jen u nich, pro společnost vytvořil také spoustu letáků, plakátů, modelů i nového maskota, vše v novém sjednoceném grafickém kabátu LEGO. Společnost také školila personál jednotlivých hračkářství, aby bylo dosaženo co nejlepšího zákaznického zážitku. Díky těmto novinkám byly výlohy hračkářství s kostkami LEGO po celé Evropě tak poutavé, že kolem nich žádné dítě nemohlo projít bez zastavení.

Samotné reklamní kampaně společnosti se od šedesátých let dvacátého století přísně drží jednoho pravidla: jednoduché a upřímné. Na propagaci a marketingu si společnost od té doby dává velmi záležet, v dnešní době tvoří 20% z ceny LEGO stavebnic právě výdaje na reklamu, což je jeden z důvodů, proč LEGO vždy bylo dražší než ostatní stavebnice.

LEGO Group si na svých kampaních dává záležet dodnes.