2006

Změny ve výrobě

V kapitole věnované roku 1999 jsem jako jednu z největších kotev, které LEGO Group táhly ke dnu, zmínil neefektivní a drahou výrobu v továrnách v Dánsku, Švýcarsku, Jižní Koreji a USA. I tento problém řešila záchranná strategie Shared Vision Jørgena Vig Knudstorpa.

LEGO Group tedy doposud vyráběla veškeré produkty pouze ve svých vlastních továrních komplexech, ať už se jednalo o Billund, švýcarský Baar, americký Enfield nebo nově také české Kladno. Na počátku 21. století byla takováto výroba v hračkářském průmyslu velmi výjimečná, např. Mattel přesunul výrobu ze své poslední americké továrny do Číny v roce 2002. Přestože si touto praxí společnost udržovala pozitivní náhled veřejnosti na kvalitu hraček a zároveň se vyhýbala skandálům ohledně pracovních podmínek zaměstnanců, s příchodem finanční krize se tento model stal nadále neudržitelný.

Dle Jørgenova plánu proto měla výrobu od roku 2006 poprvé v historii převzít externí společnost – singapurský Flextronics, dnes třetí největší výrobce především elektronických součástek na světě. Jako první převzala tato společnost výrobu kostek DUPLO, která byla ze Švýcarska přesunuta do maďarského Sárváru. Další maďarská továrna, tentokrát poblíž města Nyíregyháza, pak převzala výrobu klasických LEGO kostek.

„Jedná se o poslední velký krok v procesu restrukturalizace našeho výrobního řetězce, který byl započat v roce 2004 s cílem snížit výrobní náklady o jednu miliardu dánských korun. V budoucnosti budeme naše síly soustředit na klíčové procesy související s naší značkou, tedy především inovace a marketing. V ostatních oblastech budeme spoléhat na své strategické partnery.“

Továrna společnosti Flextronics v maďarském Sárváru (zdroj: The LEGO Group).

Ve stejném roce Flextronics převzal také vedení kladenské továrny, která se nyní stala jediným evropským centrem, kde se LEGO dílky balily do krabic, balící linky v Billundu tak byly ukončeny. V roce 2007 přišel na řadu také americký trh – veškeré výrobní aktivity byly z Enfieldu a Billundu nově přesunuty do továrny společnosti Flextronics v mexickém Juarézu.

Partnerství se společností Flextronics tedy umožnilo LEGO Group velmi rychle snížit náklady na výrobu a zároveň také na mzdy zaměstnanců v továrnách – produkce ve Švýcarsku, Jižní Koreji, USA a částečně také Dánsku byla nahrazena produkcí v „levnějším“ Mexiku, České republice a Maďarsku.

Nedlouho po těchto změnách se ale opět ukázalo, že dostát vysokým kvalitativním nárokům společnosti LEGO není jen tak jednoduché, podobně jako partnerství se společností Samsonite nebo provozovatelem prvního německého LEGOLANDu, bylo i toto v roce 2008 ukončeno. Dle společnosti nebyly závody Flextronicsu schopny dodávat určité dílky v požadovaném množství a kvalitě a zároveň neposkytovaly potřebnou flexibilitu poté, co prodeje stavebnic LEGO začaly v druhé polovině nultých let strmě růst. Zároveň se finanční situace společnosti zlepšila tak výrazně, že si opět produkci ve svých vlastních továrnách mohla dovolit.

„Výroba kostek je jádrem našeho podnikání, proto bychom ji nikdy neměli svěřovat někomu jinému.“

LEGO Group tak zpět do svých rukou převzala management továrny v Kladně a od společnosti Flextronics odkoupila továrnu v Nyíregyháze v Maďarsku, kam se přesunula také výroba kostek DUPLO ze Sárváru. V souvislosti s rostoucí poptávkou byla tato továrna několikrát rozšířena, poprvé v roce 2014 a podruhé v roce 2020. Celkem tak továrna nyní zabírá plochu více než 290 000 m2. V roce 2014 byla rozšířena rovněž kladenská továrna na současnou plochu téměř 140 000 m2.

O převzetí správy nad kladenskou továrnou informovala v únoru 2008 také ČT24, jejíž redaktoři také zaměnili Millennium Falcon za USS Enterprise 🙂.

Výroba z haly Flextronicsu v Juarézu byla přesunuta do úplně nové továrny, kterou LEGO Group postavila rovněž na území Mexika ve městě Monterrey v roce 2009. I tato továrna byla v roce 2014 rozšířena na téměř dvojnásobek své původní rozlohy a další nové haly se mezi roky 2018 a 2022 postupně otevírají. Monterrey je tak dnes tím největší výrobním komplexem LEGO na světě.

Slavnostní otevření továrny v Monterrey, uprostřed pásku přestřihává také Kjeld Kirk Kristiansen (zdroj: The LEGO Group).
Přehled výrobních lokalit LEGO Group.