Nové LEGO Disney

Informace o stavebnicích, které doposud nebyly oficiálně odhaleny (typicky u nich není dostupný obrázek), berte prosím s rezervou, všechny údaje se u finálního setu mohou ještě změnit. České názvy, které jsou uvedeny v závorce, jsou pouze volným neoficiálním překladem. Pokud má stavebnice uvedenu doporučenou cenu v eurech, pak cena v Kč ještě není známa a v závorce je uveden pouze informativní přepočet dle aktuálního kurzu.

Anna’s Castle Courtyard

Anna a zámecké nádvoří

Elsa’s Castle Courtyard

Elsa a zámecké nádvoří

Aurora, Merida and Tiana's Enchanted Creations

Kouzelný svět Šípkové Růženky, Rebelky a Tiany

Ariel's Underwater Castle

(Arielin podvodní zámek)

Jasmin and Mulan's Adventures

Dobrodružství Jasmíny a Mulan

Elsa and Nokk’s Ice Stable

(Ledové stáje Elsy a Nokka)